Algemene Voorwaarden

 

deVerkoper: het bedrijf LaurganicTM geregistreerd onder nummer 09215820 is de exclusieve distributeur van alle producten onder de merknaam adArtTM by LaurganiQ®.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die worden geïnitieerd via dit adArtTM by LaurganiQ® blog. Deze algemene voorwaarden zijn zonder uitzondering van toepassing, behalve wanneer dit uitdrukkelijk anders is vermeld en schriftelijk is vastgelegd in een verklaring ondertekend door een persoon die door Laurganic is geautoriseerd. Geen enkele persoon die werkt voor of in opdracht van LaurganicTM is toegestaan deze voorwaarden aan te passen door middel van een mondelinge overeenkomst of mondelinge toezegging of door toezeggingen via email.

Om een schilderij of print te kopen is het noodzakelijk dat de koper minimaal 18 jaar oud is. Met personen jonger dan 18 jaar worden door LaurganicTM geen verkoopovereenkomsten afgesloten.

Alle schilderijen en printen zijn originele werken. Alle prints zijn beperkte oplages met een expliciet vermeld maximum aantal (meestal 08). Als er geen aantal vermeld is betekent dit dat er maar 1 exemplaar is. Het auteursrecht van de via dit blog aangeboden werken ligt bij de kunstenaar. Het is niet toegestaan gekochte werken te reproduceren zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht. Verzoeken hiertoe worden exclusief door LauragnicTM afgehandeld.

Verzendings- en afhandelingskosten zijn 15 euro voor verzending binnen de Europese Unie en 25 euro voor verzending naar een bestemming buiten de Europese Unie. Alle zendingen zijn inclusief verzekeringskosten ter hoogte van de waarde van het verkochte object. Track and Trace is inbegrepen bij iedere verzending. In geval van schade aan het object of vermissing van het object dient de koper LauragnicTM hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, maar uiterlijk binnen 48 uur na (verwachte) aflevering van het object. Alle schilderijen en prints worden verkocht zonder frame en worden opgerold verzonden.

Betaling van een object kan via paypal®. Paypal® biedt de mogelijkheid te betalen via bancaire overschrijving en credit card, beiden worden door LaurganicTM geaccepteerd. Als eerder vermeld zijn de prijzen als vermeld op het blog inclusief 21% BTW. Afhankelijk van de hoogte van de BTW kunnen prijzen enigszins fluctueren. Verzending vindt plaats binnen 48 uur na het ontvangen van uw betaling. De ontvangst is deels afhankelijk van de verzendservice, maar vindt uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de betaling plaats.

Retour zendingen worden door LaurganicTM geaccepteerd zolang de retourzending niet later plaast vindt dan 7 dagen na ontvangst van het object. Objecten dienen te worden verzonden in dezelfde staat en verpakking als waarin ze zijn verzonden door LaurganicTM. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening en verantwoordelijkeid van de koper.

Terugbetaling van het aankoopbedrag vindt binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending plaats. Verzendkosten worden niet door de verkoper vergoed. De verantwoordelijkheid van de verkoper overstijgt de totale waarde van het verkochte object(en) nooit. De verkoper is nooit verantwoordelijk voor indirecte schade geleden door niet op tijd of niet in goede staat ontvangen artikelen.

De koper is verantwoordelijk voor het opgeven van correcte adres- en contactgegevens, iedere aanpassing en/ of verandering dient tijdig en compleet door de koper te worden aangeleverd. Kosten of geleden schade als gevolg van niet correcte of niet volledige adres- en/ of contactgegevens zijn voor rekening van de koper.

LaurganicTM vindt uw privacy belangrijk. Informatie van u verkregen wordt nooit verkocht of gedeeld zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring. Verzamelde informatie wordt alleen gebruikt voor een correcte afhandelig van het verkoopproces en voor het verbeteren van de services van het bedrijf LaurganicTM. Uw adres en aankoopgegevens worden met zorg en vertrouwelijkheid behandeld tot het niveau dat is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving. Deze privacy clausule is van toepassing op zowel bezoekers van deze blog als kopers van LaurganicTM producten.

Als enig onderdeel van deze algemenen voorwaarden in strijd blijkt te zijn met toepasbare wetgeving betekent dat niet dat alle algemene voorwaarden nietig worden verklaard.De betreffende passage zal in dat geval niet worden toegepast terwijl alle overige onderdelen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

LaurganicTM heeft het Recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te vervangen. De aangepaste algemene voorwaarden zullen worden gepubliceerd op dit adArtTM by LaurganiQ® blog. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de laatste versie van deze algemenen voorwaarden te lezen voorafgaand aan het doen van een aankoop.

Alle verkopen evenals deze algemene voorwaarden vallen onder Nederlands Recht. Eventuele geschillen zullen worden behandeld door Nederlandse rechtbanken.

Advertenties